top of page

Guru Purnima Ashamsakal

ഗുരുപൂർണിമാ ദിനമായ ഇന്ന് ഈ ആചാരത്തിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരുന്നത് ആചാര്യ ഗോപാലകൃഷ്ണ വൈദിക് എന്ന ആത്മീയ ആചാര്യനാണ്.🙏


67 views0 comments
bottom of page