top of page

Guru Purnima Ashamsakal

ഗുരുപൂർണിമാ ദിനമായ ഇന്ന് ഈ ആചാരത്തിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരുന്നത് ആചാര്യ ഗോപാലകൃഷ്ണ വൈദിക് എന്ന ആത്മീയ ആചാര്യനാണ്.🙏https://static.wixstatic.com/mp3/edaa7a_220cba2b930a46dda98eec02c12104e7.mp3
67 views0 comments
bottom of page