top of page

Meghna married Anup Mohan

MEGHNA married ANUP MOHAN


MEGHNA


(d/o.SREEKALA KRISHNADAS & KRISHNADAS T.V VARIER QUARTERS. THOTTAKKARA PO. OTTAPALAM-679 102


MOB: 9895133597. 9495368490.


& (GRAND D/O LATE. K. SANKARA VARIER & LATE SAKUNTHALA VARASIAR AMMA KOLATHUR VARIYAM AND LATE. P.K. VARIER & LATE. T.V. BHARATHI VARASIAR, THEKEPAT VARIYAM)


Married


ANUP MOHAN


(S/O. MR. CHANDRAMOHAN & MRS. INDIRA ALAKANANDA. MANIKYAPURAM- 31. ANGADIPURAM - 679 321)


(GRAND S/O LATE. MADHAVA VARIAR ELAMANNAM VARIYAM & LATE RUGMINI VARASIAR KUTHANUR VARIYAM)


AND LATE. SEKHARA VARIAR, KUTHANUR VARIYAM & LATE LAKSHMIKUTTY VARASIAR, VELLALA VARIYAM)


ON SUNDAY 21" MAY 2023


AT POONTHANAM AUDITORIUM. EASTNADA, GURUVAYUR BETWEEN: 10.30 AM & 11.00 AM


THALIKETTU AT SREE KRISHNA TEMPLE GURUVAYUR


Congratulations: warriers.org943 views1 comment

1 Comment


Congratulations and best wishes 💐💐

Like
bottom of page