top of page

Malathi Varasyar passed away

Killimangalam Kizhakkepattu Varriyum K V Malathi Varasyar , 90, passed away on 08/03/2023 at 07.15 am Husband:Late Aryavaidyan Kattukulam Variam Rama Varrier, Sons. (1) Dr K V Raghavan, AVS Salem,(2) KV Sreedharan, Rtd. Manager PNB, Calicut.

Daughters: KV Sarada, KV Subhadra, KV Sreedevi. (Ex Federal Bank staff)

Son/Daughter- in- laws:

Late P Balagandharan,( Sr Mgr Canara Bank), Sri P Somasundaran(Pulpatta Varriam), KV Indira(rtd fm Canara Bank), M Sreekumar Varrier(Kumaramangalathu Varriyam, Haripad, P Usha, Palekkav varriyam, Kilimanoor.

May the atma attains moksha: warriers.org


2,105 views3 comments
bottom of page